Skip to content

PARTNERSAMARBEID

Samarbeid gir gevinst for alle involverte

Frogner Data ser etter samarbeid med webbyråer, reklame og annen type media for gjensidig avlastning og kompetanseutbytte. Som et selskap som produserer produkter eller tjenester må man sørge for at man kan selge sine tjenester selv til andre bedrifter. Uansett om man er i samme eller i ulike bransjer, alle vil trenge materialer, utstyr, produkter og tjenester fra andre virksomheter for effektivt å kunne produsere sine egne produkter og tjenester.

Om dere er en liten til mellomstor bedrift ønsker vi å koble idéer og utvikle felles oppdrag med dere. Sammen kan vi arbeide for at kundens nettbaserte tilstedeværelse er opp til nivå. Økt kundesynlighet og rekkevidde gir engasjerende opplevelser.

Effektive samarbeid gir en gevinst for alle involverte da dette kan hjelpe med å få mest mulig ut av innholdsinnsats og å redusere kostnader. Det handler om å fokusere mindre på forretningsplan og mer på hvordan man skal arbeide sammen. En god forretningsplan er bare halvparten av veien. Vellykkede allianser er avhengige av individer på begge sider til å arbeide som om de var ansatt i samme selskap og krever evnen til å navigere og aktivt utnytte forskjeller mellom partenes styrker og operasjonsstiler. Frogner Data ønsker at samarbeid skal bygge et fellesskap der vi sammen får ny erfaring med å lage gode løsninger for våre og deres kunder.

Utforming av samarbeid

Felles planlegging vil eliminere utgifter og produsere mer av innhold og tjenester. Samarbeid krever en forståelse av hver parts driftstruktur, retningslinjer, prosedyrer, kultur og normer. Partnene bruker denne forståelsen for å etablere retningslinjer om hvordan man skal arbeide sammen. De medvirkende må vite hvordan motparter opererer: hvordan de tar beslutninger, hvordan de tildeler ressurser og hvordan de deler informasjon. Det handler om å møte behovene til en annen virksomhet gjennom produktene og tjenestene man leverer.

Det er viktig å utarbeide en plan for strategier som bidrar til å markedsføre produkter og tjenester. Samtaler og kartlegging av de sentrale beslutninger er verdifulle verktøy. Dette fører til raskere beslutning og bedre gjennomføring. Det handler om å møte behovene til annen virksomhet gjennom produktene
og tjenestene man leverer.

 • Introdusere nye tjenester
 • Utvikle markedssegmenter
 • Markedsføringsmateriell
 • Se gjennom posisjonering
 • Kunde-sentriske nettløsninger
 • Kommunikasjonsmeldinger
 • Hvorfor deres bedrift er best egnet
 • Bransjestrender som påvirker
 • Samutvikling av nettprosjekter
 • Utvikling av lønnsomme tjenester
 • Arbeide med langsiktige mål
 • Markedskommunikasjon

FRA IDÉ TIL KONSEPT, SYNLIGHET SOM VIRKER

Kopirett Frogner Data 2023  –  Juridisk  –  Personvern  –  Webmaster:  Michael Undseth-Gyllenberg

PARTNERSAMARBEID

frogner-data-partnersamarbeid
Partnersamarbeid gir
gevinst for alle parter

En god forretningsplan er bare halvparten av veien. Alle vil trenge materialer, utstyr, produkter og tjenester fra andre virksomheter for effektivt å kunne produsere sine egne produkter og tjenester. Økt kundesynlighet og rekkevidde gir engasjerende opplevelser. Frogner Data ser etter samarbeid med IT, webbyråer, reklame og annen type media for gjensidig avlastning og kompetanseutbytte. Som et selskap som produserer produkter eller tjenester må man sørge for at man kan selge sine tjenester selv til andre bedrifter. Uansett om man er i samme eller i ulike bransjer, alle vil trenge materialer, utstyr, produkter og tjenester fra andre virksomheter for effektivt å kunne produsere sine egne produkter og tjenester.

Om dere er en liten til mellomstor bedrift ønsker vi å koble idéer og utvikle felles oppdrag med dere. Sammen kan vi arbeide for at kundens nettbaserte tilstedeværelse er opp til nivå. Økt kundesynlighet og rekkevidde gir engasjerende opplevelser.

Effektive samarbeid gir en gevinst for alle involverte da dette kan hjelpe med å få mest mulig ut av innholdsinnsats og å redusere kostnader. Det handler om å fokusere mindre på forretningsplan og mer på hvordan man skal arbeide sammen. 

UTFORMING

frogner-data-b2b-utforming
Utforming av samarbeid

Samarbeid krever forståelse for partenes driftstruktur, prosedyrer retningslinjer og normer. Det handler om å møte behovene til en annen virksomhet gjennom produktene og tjenestene man leverer.

Partnersamarbeid kan hjelpe med å redusere kostnader og produsere mer av innhold og tjenester, men krever også en forståelse av hver partners driftstruktur, retningslinjer, prosedyrer, kultur og normer. Partnene bør bruke denne forståelsen for å etablere retningslinjer og fokusere mindre på forretningsplanen og mer om hvordan man skal arbeide sammen. For denne typen samarbeid må de medvirkende vite hvordan motparter opererer: hvordan de tar beslutninger, hvordan de tildeler ressurser, hvordan de deler informasjon.

Felles planlegging vil eliminere utgifter som vanligvis resulterer i at man kaster bort ressurser som ikke gir avkastning. Det er viktig å utarbeide en konkret plan for effektive strategier som kan bidra til å markedsføre produkter og tjenester til bedrifter eller organisasjoner. Samtaler og kartlegging av de sentrale beslutninger er verdifulle verktøy for å forhindre frustrasjon og konflikter. Dette fører til raskere beslutningsprosesser og bedre gjennomføring. Det handler om å møte behovene til annen virksomhet gjennom produktene og tjenestene man leverer.

– Kunde-sentriske nettløsninger
– Kommunikasjonsmeldinger
– Hvorfor deres bedrift er best egnet
– Bransjestrender som påvirker

– Introdusere nye tjenester
– Utvikle markedssegmenter
– Markedsføringsmateriell
– Se gjennom posisjonering

– Samutvikling av nettprosjekter
– Utvikling av lønnsomme tjenester
– Arbeide med langsiktige mål
– Markedskommunikasjon

Frogner Data kan også være underleverandør og levere design og innhold i nettprosjekter.

VEDLIKEHOLD

frogner-data-vedlikehold-av-samarbeid
Vedlikehold av samarbeid

Vellykkede allianser avhenger av at man på begge sider arbeider som om man var ansatt i samme selskap. Dette krever evne til å kunne navigere og aktivt utnytte forskjeller og operasjonsstiler.

Fra idé til konsept,
synlighet som virker

tlf